Jafnréttismál

Knattspyrnufélagið Valur leggur ríka áherslu á jafnrétti kynja hvað varðar aðstöðu,þálfun og fjármagn. Félagið leggur mikið kapp í að veita öllum börnum og unglingum möguleika á að stunda íþróttir óháð kynferði, búsetu, þjóðerni eða litarhætti.

 

Knattspyrnufélagið Valur leggur metnað í að:

 • iðkendur fái úthlutað jafn mörgum tímum til æfinga til beggja kynja sem stunda æfingar innan sömu greinar og eru á sama aldri
 • börn og unglingar njóti þess að vera á jafngóðum tíma dagsins á æfingu óháð kyni
 • iðkendur af báðum kynjum njóti sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar
 • samræmi sé í fjárveitingum innan félagsins til íþróttagreina eftir kynjum.
 • umfjöllun um starf iðkenda sé jöfn hjá kynjum eftir aldri
 • sjá til þess að fyrirmyndir séu kynntar á ígrundaðan hátt og gætt að þær séu af báðum kynjum og endurspegli þær áherslur sem eru hjá félaginu
 • vinna markvisst gegn staðalímyndunum með því að leitast við að jafna kynjahlutföll meðal iðkenda hverrar íþróttagreinar fyrir sig. Á þetta við jafnt í starfi sem og allri umfjöllun um starfið.
 • verðlaun til beggja kynja innan allra greina séu sambærileg eftir aldri.
 • gæta þess að kynin njóti sömu grunnlauna og hlunninda fyrir sambærileg störf hjá félaginu.

 

Knattspyrnufélagið Valur leggur áherslu á að:

 • allir iðkendur, óháð kyni, eiga rétt á góðum þjálfara sem hæfir getu þeirra og aldri
 • þjálfarar beggja kynja séu menntaðir og hafi möguleika á að fá hæfa aðstoðaþjálfara ef þess er þörf
 • þjálfarar og starfsfólk félagssins njóta sömu grunnlauna fyrir sambærileg störf óháð kyni
 • bjóða þjálfurum félagssins sömu tækifæri óháð kyni til að afla sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi
 • að ráða ekki fólk til starfa eftir kyni heldur eftir hæfni
 • starfsfólk félagssins hafi sömu tækifæri, óháð kyni til að afla sér þekkingar, símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi