Hvað er einelti?

Við tölum um einelti þegar einstaklingur (þolandi) verður fyrir endurteknu áreiti frá öðrum einstaklingi (geranda) og á erfitt með að verjast því. Í einelti er valdaójafnvægi þar sem gerandinn misbeitir valdi gegn þolandanum. Barn sem er sterkara, árásargjarnara og frakkara leggur annað barn sem er líkamlega og/eða félagslega veikara í einelti. Einelti veldur þjáningum sem geta fylgt þolanda ævilangt. Í verstu tilfellum geta afleiðingarnar leitt til sjálfsvígs. Þess vegna er mikilvægt að grípa inn í sem allra fyrst ef upplýsingar um meint einelti koma fram. Þannig má koma í veg fyrir að sársaukinn magnist og skjóti rótum í sál og líkama. Skjót aðkoma og rétt viðbrögð eru nauðsynlega.

Í Knattspyrnufélaginu Val höfum við eftirfarandi að leiðarljósi;

  • Börnum og unglingum á að líða vel í félaginu
  • Einelti er aldrei eðlilegt eða réttlætanlegt og er ekki liðið í félaginu
  • Við leggjum ekki aðra í einelti
  • Við segjum frá ef við höfum orðið vör við að barn eða unglingurer lagður í einelti

Hver eru mörkin á milli stríðni og eineltis?

Sársaukamörk barna eru mismunandi. Það sem eitt barn upplifir sem stríðni getur öðru þótt óþægilegt eða niðurlægjandi. Best er þó að vera vakandi fyrir allri stríðni á milli barna, skipta sér strax af og stöðva það sem fram fer frekar en bíða átekta og sjá hverju fram vindur.

Til að komast að því hvort um einelti sé að ræða eða "bara grín" er skynsamlegt að blanda sér í atburðinn með því að ganga út frá sjálfum sér og segja t.d. "Ef ég lenti í þessu þætti mér það mjög óþægilegt og vildi að þessu yrði strax hætt. Hvað finnst þér?" Þú gefur skýrt til kynna að það sé eðlilegt að andmæla þó að það eigi að heita saklaust grín, jafnframt tjáir þú með skýrum hætti að barnið megi treysta á aðstoð hins fullorðna.

Hver ber ábyrgð?

Börnum og unglingum á að líða vel í Val. Foreldrar, þjálfarar og aðrir sem koma að þjálfun og uppeldi barna gegna lykilhlutverki og bera ábyrgð á því að iðkendur búi við öryggi. Í Val eins og heima fyrir á umhverfið að einkennast af hlýlegum og jákvæðum áhuga og alúð hinna fullorðnu.

Hvað á iðkandi að gera sem verður fyrir einelti eða veit um einelti?

Eðlilegt er að iðkandi snúi sér fyrst til foreldra sinna. Iðkandi getur einnig snúið sér beint til þjálfara, yfirþjálfara eða yfirmann barna- og unglingasviðs sem koma málinu í réttan farveg.

Hvað á foreldri sem verður vart við einelti að gera?

Foreldri hefur samband við þjálfara, yfirþjálfara eða yfirmann barna-og unglingasviðs.

Hvað gerir starfsmaður Vals sem verður var við einelti?

Starfsmaður Vals í flestum tilvikum þjálfari sem verður var við einelti ræðir málið foreldra barnsins og gjarnan barnið sjálft. Þau ákveða hvort þau fari með málið lengra t.d. til Erindis sem tekur á samskiptavand iðkenda sem stunda íþróttir hjá Val.